Concept


Der findes mange forskellige opbevaringsbokse og værdiskabe på markedet. Fælles for dem alle er, at de ligner hinanden og er med samme nøglefunktion. Promotec skabene skiller sig ud fra mængden, ved at de har et andet design og en anden funktion.

Ved brug af almindelige nøgleskabe skal brugeren medbringe en nøgle, som kan blive væk, tabes eller stjæles. For ejerne af skabene forsvinder der typisk mange nøgler, hvilket koster nye nøgler og nye låse samt arbejdstiden med udskiftningen.

Med Promotec skabene er brugen af nøgler helt væk, da alle skabene styres af en terminal med en personlig valgt kode. Dette gør, at brugerne kan forlade deres værdier med friheden til at koncentrere sig om deres aktiviteter uden at medbringe noget.

Værdiskabene kan benyttes som en gratis service overfor brugerne, men kan også med fordel leveres med møntindkast, således at der er en lille brugerbetaling. Dette gør det specielt interessant for ejerne af skabene, som herved har mulighed for at få en ekstra indtjening på et hidtil ubenyttet forretningsområde.

Der er et stort og alsidigt marked for Promotec skabene. Nedenstående er eksempler på steder hvor skabene med fordel kan placeres:

Sportshaller ■ Svømmehaller ■ Fitnesscentre ■  Omklædningsrum Firmaer ■ Hospitaler ■ Sportsklubber ■ Hoteller ■ Dansesteder ■ Skoler Virksomheder  ■ Kontorer ■ Campingpladser  ■ Offentlige institutioner

Digital Key System 

Minibox model C8