Styringsboks til pinkode og mulighed for møntindkast

Betalingsboks med pinkode

Promotec skabene har mange muligheder for valg af størrelse på boksene, antal bokse, betalingsbokse med møntindkast, gratis kundeservice og egen pinkode.

En styringsboks kan håndtere mange bokse i flere skabs-sektioner. Et diodelys ved boksnumrene lyser rødt hvis en boks er optaget. Når en boks tømmes, har systemet glemt koden, og boksen er klar til en ny bruger.

Møntindkastet kan leveres som mekanisk til én bestemt mønt, eller som elektronisk til alle typer mønter. Desuden kan det også leveres med poletindkast.

Ved mekanisk indkast er det således kun den ene bestemte mønt eller polet der kan accepteres af boksen . Ved elektronisk indkast kan kunden lægge forskellige mønter i indkastet, indtil det ønskede beløb er opnået. Boksene kan ikke tilbagebetale
overskydende beløb.

 

Brugerfunktion:

●  Indkast den anviste betaling ( kun ved betalingsbokse ).

●  Indtast det ønskede boksnummer.

●  Indtast egen valgfrie pinkode på 6 cifre.

●  Læg de personlige ejendele i boksen og luk døren.

●  Ved afhentning indtastes boksnummer og pinkode igen, hvorefter døren automatisk åbnes.